Výsledky našej práce sú garanciou kvality


  • Čistiace a upratovacie služby 
    Trnavský kraj

  • BRANT, s.r.o., Jablonica je významným poskytovateľom komplexných služieb v oblasti upratovania a čistenia priamo alebo formou poradenstva určeného našim zákazníkom. Pre klientov prinášame denne riešenia, ktoré rešpektujú všetky individuálne potreby a požiadavky a prispôsobujú sa špecifikám jednotlivých odvetví, či projektov. Vďaka bohatým skúsenostiam ponúkame veľmi vysokú kvalitu práce, na ktorú kladieme najväčší dôraz.
 
  • Garancia kvality

  • Veľmi veľký dôraz kladieme na kvalitne vykonanú prácu. Naši zamestnanci sú dôkladne zaškolení v obore a pravidelne kontrolovaní našim managerom kvality. Vypracovávame hygienické plány, ktorých dodržiavanie pravidelne kontrolujeme. Pracujeme s veľmi kvalitnými čistiacimi prostriedkami. Všetci zamestnanci sú preškolení na BOZP a sú im poskytnuté OOPP. 
 
  • Poistenie zodpovednosti

  • BRANT, s.r.o. - preberá zodpovednosť za to, že naši zamestnanci pri výkone svojej práce u zákazníkov narábajú veľmi dôverne so všetkými informáciami a údajmi, s ktorými prichádzajú do styku. BRANT, s.r.o. – v prípade škody nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré spôsobí v súvislosti s výkonom činností, v súlade s ustanoveniami slovenského právneho systému. BRANT, s.r.o. – má pre prípad škôd hmotných aj nehmotných uzatvorené poistenie.